• 6430-Gyan-Bahadur-Gurung.jpg
 • 66215 YAM GURUNG.jpg
 • 66216 Ratna Pun QGS.jpg
 • 66217-Bhimlal-Gurung.jpg
 • 66219 Jit Gurung QGS.jpg
 • 66221 Sanukaji Pant.jpg
 • 66226 Chandra Laksamba 7GR.jpg
 • 66227-ajitkmr-limbu-rgr.jpg
 • 66228 yogesh thapa-10gr.jpg
 • 66230 JAINDRA THAMSUHANG-7gr.jpg
 • 66231 Gyan Tamang QGS.jpg
 • 66232 arun limbu 6GR.jpg
 • 66240 prem rana QGE.jpg
 • 66243 yam grg 2.2GR.jpg
 • 66244 khem gurung.jpg
 • 66245 jit gharti.jpg
 • 66246 Dal psd Thapa.jpg
 • 66251 tikaram thapa 1-2GR.jpg
 • 66255 deb ghale.jpg
 • 66258-Nar-Bdr-Paija-1RGR.jpg
 • 66259_Gyan_Bdr_Thapa.png
 • 66265 Kesar Gurung 6265.jpg
 • 66269 Surya gurung.jpg
 • 66272 Bhopindra Bahadur Ramjali Magar.jpg
 • 66273 khum ale QGE.jpg
 • 66275 manbdr grg 2.2GR.jpg
 • 66276 keshab rana.jpg
 • 66277 Durga bahadur Thapa 1st 2 GR.jpg
 • 66282 Yambdr Pun 1-2GR.jpg
 • 66287 Rudra Gurung.jpg
 • 66289 dol grg 6GR.jpg
 • 66294 Ganga Gurung QGE.jpg
 • 66295 lil thapa 2.2GR.jpg
 • 66299 arjunkmr grg GTR.jpg
 • 66305 gyan gurung.jpg
 • 66306 Pan Bahadur Gurung.jpg
 • 66307 Til Bahadur Gurung 2.2GR.jpg
 • 66309 Bhim Gurung.jpg
 • 66310 Bhimbdr Thapa- qgs.png
 • 66312 padam grg QGE.jpg
 • 66315 khum thapa 2-2GR.jpg
 • 66319 surya rana QGE.jpg
 • 66322 Khem Galami.jpg
 • 66323 Mankmr Kaucha 2-2GR.jpg
 • 66325 rup rana.jpg
 • 66328 Yam pun.jpg
 • 66331 jas paija 1.2GR.jpg
 • 66335 bhu gurung 2.2GR.jpg
 • 66337 sadhuram grg.jpg
 • 66338 surya grg 6GR.jpg
 • 66341 Tek Bahadur Gurung 1-2GR.jpg
 • 66347 shiva rana.jpg
 • 66349Beg-Gurung.qgs.png
 • 66358-Dal-Ram-Bura-6GR.jpg
 • 66361 Khagendra Thapa.jpg
 • 66367 khem gurung 1RGR.jpg
 • 66370 Man bdr Grg 6GR.jpg
 • 66372 om gurung.jpg
 • 66375 Dip bdr gurung.jpg
 • 66379 phatta gurung QOGLR.jpg
 • 66381 Amrit Gurung.jpg
 • 66382 krishna grg 6GR.jpg
 • 66384 khim bista QGE.jpg
 • 66385tarka gurung 6GR.jpg
 • 66388 Ammar Thapa Magar.jpg
 • 66389 ombdr gharti 1.2GR.jpg
 • 66390 Tekbdr Gharti.png
 • 66391 em pun.jpg
 • 66396 Surya Ghale QGS.jpg
 • 66399 buddhi shrestha 2.2GR.jpg
 • 66405-Kesh-Gurung.1RGR.png
 • 66411 santa chand.jpg
 • 66413 Ganga.jpg
 • 66415 ramchandra sahi 2.2GR.jpg
 • 66419 tilbdr thapa.jpg
 • 66422 yam sherchan 6GR.jpg
 • 66423LokGurung2-2GR.jpg
 • 66424 ganga gurung.jpg
 • 66427 Tekman Gurung.png
 • 66434 Bhim Bahadur Thapa.jpg
 • 66438 lachhya grg 6GR.jpg
 • 66443 deupsd saru.jpg
 • 66449 nar gurung-2.2gr.jpg
 • 66450 Bishnu tamang 2RGR.jpg
 • 66453 Giri gurung 6GR.jpg
 • 66458 balkrishna gurung.png
 • 66459 Mohan Gurung.jpg
 • 66460 jit gurung 6GR.jpg
 • 66465-navin-gurung.jpg
 • 66466-Jagdish-Gurung.png
 • 66471 Mr Kul Dura 6 GR.jpg
 • 66477 purna bakhim 10GR.jpg
 • 66479-Tej-Gurung-10-3RGR.jpg
 • 66481 Netra Chemjong QGE.jpg
 • 66484 suresh grg10gr.jpg
 • 66485 Jaya Kerung QGE.jpg
 • 66490 krishna dewan QGE.jpg
 • 66491 Bhakta sambahamfe 7GR.jpg
 • 66493 Desh Raj Rai 7GR.jpg
 • 66494 kamal dewan QOGLR.jpg
 • 66496 Hari Grg QGE.jpg
 • 66498 Bhupjit Rai.jpg
 • 66499 bijay subba QGS.jpg
 • 66513 santosh k rai.jpg
 • 66516 Rudra Shrestha GTR.jpg
 • 66518 Ramkaji Rai.jpg
 • 66520 Dil Tamang 10GR.jpg
 • 66521 gumansing bal.jpg
 • 66522 Nirmaldas Gurung qgs.png
 • 66524 mani sunwar 10GR.jpg
 • 66525 rabi rai QGE.jpg
 • 66528 Dinesh Limbu.jpg
 • 66531 Yam Rai QGE.jpg
 • 66532 ganga subba QGS.jpg
 • 66535 Man Limbu 10 GR.jpg
 • 66536 dil limbu QGE.jpg
 • 66537 nahar limbu.jpg
 • 66544 RAJAN RAI.jpg
 • 66559 Indra Rai 10GR.jpg
 • 66566 tilman tamang 10GR.jpg
 • 66570 Kailash Gurung 10GR.jpg
 • 66574 Ram Gurung QGS.jpg
 • 66575 mohan mabo QGE.jpg
 • 66576 BHIM BDR LIMBU.jpg
 • 66578 SANGE SHERPA 10GR.jpg
 • 66584 buddhi tamang 10GR.jpg
 • 66593 jit thapa 7GR.jpg
 • 66594 Dhan Rai 10 GR.jpg
 • 66595 Lachhuman Grg QGS.jpg
 • 66598 daya rai10gr.jpg
 • 66599 ram limbu 7GR.jpg
 • 66604 ISWOR RAI-1.jpg
 • 66608 daibaram rai 10GR.jpg
 • 66610 biren grg 10GR.jpg
 • 66613 Bishnudev Kangren.jpg
 • 66615 dasarath rai 10GR.jpg
 • 66617 randip rai.jpg
 • 66618 narbir loksom QGS.jpg
 • 66620 pratap rai.jpg
 • 66625 prem tamang.jpg
 • 66630 Suryaman Gurung -qgs.png
 • 66634 dhanbdr mabo.jpg
 • 66636 tej thapa 10GR.jpg
 • 66637 rai bdr limbu.jpg
 • 66638 Balkrishna Rai.jpg
 • 66639 rajendra rajbhandari 10GR.jpg
 • 66642 uttam p rai 7GR.jpg
 • 66643 Mahendra Gurung QGE.jpg
 • 66647 Gajendra Rai.jpg
 • 66649 Bishwa Rai.jpg
 • 66656 Pratap kmr Rai.jpg
 • 66657-homprakash-jabeg.png
 • 66666 Manikumar Tamang GTR.jpg
 • 66668 Yuddha bir Limbu.jpg
 • 66673 birkha rai 10GR.jpg
 • 66678 Gyan Tumrok 10GR.jpg
 • 66679 sundar lingthep.jpg
 • 66680 Nandasing Magar-QGE.jpg
 • 66683 Mohan Chamling QGS.jpg
 • 66684 Debbdr Rai QGS.jpg
 • 66689 dev c limbu QGE.jpg
 • 66691 biren rai QGE.jpg
 • 66705 birendra loktam 7GR.jpg
 • 35th anniversary 2019 (1).JPG
 • 35th anniversary 2019 (1).png
 • 35th anniversary 2019 (2).JPG
 • 35th anniversary 2019 (3).JPG
 • 35th anniversary 2019 (4).JPG
 • 35th anniversary 2019 (5).JPG
 • 35th anniversary 2019 (6).JPG
 • 35th anniversary 2019 (7).JPG
 • 35th anniversary 2019 (8).JPG
 • 35th anniversary 2019 (9).JPG
 • 35th anniversary 2019 (10).JPG
 • 35th anniversary 2019 (11).JPG
 • 35th anniversary 2019 (12).JPG
 • 35th anniversary 2019 (13).JPG
 • 35th anniversary 2019 (14).JPG
 • 35th anniversary 2019 (15).JPG
 • 35th anniversary 2019 (16).JPG
 • 35th anniversary 2019 (17).JPG
 • 35th anniversary 2019 (18).JPG
 • 35th anniversary 2019 (19).JPG
 • 35th anniversary 2019 (20).JPG
 • 35th anniversary 2019 (21).JPG
 • 35th anniversary 2019 (22).JPG
 • 35th anniversary 2019 (23).JPG
 • 35th anniversary 2019 (24).JPG
 • 35th anniversary 2019 (25).JPG
 • 35th anniversary 2019 (26).JPG
 • 35th anniversary 2019 (27).JPG
 • 35th anniversary 2019 (28).JPG
 • 35th anniversary 2019 (29).JPG
 • 35th anniversary 2019 (30).JPG
 • 35th anniversary 2019 (31).JPG
 • 35th anniversary 2019 (32).JPG
 • 35th anniversary 2019 (33).JPG
 • 35th anniversary 2019 (34).JPG
 • 35th anniversary 2019 (35).JPG
 • 35th anniversary 2019 (36).JPG
 • 35th anniversary 2019 (37).JPG
 • 35th anniversary 2019 (38).JPG
 • 35th anniversary 2019 (39).JPG
 • 35th anniversary 2019 (40).JPG
 • 35th anniversary 2019 (41).JPG
 • 35th anniversary 2019 (42).JPG

सम्पुर्ण नम्बरि साहेव हरु, बहिनिहरु तथा प्यारा भान्जा भान्जिहरु
ईन्टेक १९८४
नमस्ते/

सबै जना मा सन्चो कुशलै को कामना, एकातिर बिक्रम शम्बत २०७७ को उल्लाश्मय आगमन थियो भने अर्को तिर कोबिट-१९ को डरलाग्दो परिस्थिति/ बिशेसतः हजुर हरु सबै जना लाई अबगत भयेकै कुरो हो र हजुर हरु नै बढि मात्रा मा जानकार पनि हुनु हुन्छ/ यस्तो बिशम परिस्थितिमा एउटै मात्र सुचना लियेर आएको छु जुन हामि सबै लाई थाहा हुदाहुदै पनि भन्नै पर्ने महशुस गरेको छु/ कार्यशमितिको सल्लाह सुझाब र अध्याक्ष रुप गुरुन्ग ज्यु को निर्णय अनुसार यो सालको हाम्रो नम्बरि भेट्घाट कार्यक्रम रद्द गरियेको छ/ अन्य कुनै पनि भैपरि आउने समस्याहरु पनि भाइबर सन्जाल मा नै छल्फल गरि समाधान गर्ने भन्ने सुझाउ दिनु भयेको छ/
अन्त मा सबै जना सुरक्षित रहनु होला, आउने दिनहरु सुखमय र प्रगत्तिउन्मुख रहोस/
धन्यबाद
महासचिवः लोक थापा
०७५८८७०३३१५

 

 

Who's Online ?

We have 25 guests and no members online

Search

BFBS & CNS UK

BBC & Image FM

 • TDBG Image
  TDBG Image
 • TDBG Image 2
  TDBG Image 2
 • TDBG Image 3
  TDBG Image 3